Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

فولکس واگن نیووس

فولکس واگن نیووس؛ شاسی بلندی جذاب که دوست دارد شبیه کوپه‌ها باشد!

شرکت‌های خودروسازی مختلف در سراسر دنیا، چندین سال است که بیشتر سرمایه‌گذاری خود را بر روی توسعه و ارائه مدل‌های جدید شاسی‌بلند یعنی همان نمونه‌هایی که مردم دنیا، اقبال بیشتری به آن‌ها نشان…