Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

فیلتر روغن سلولزی

فیلتر روغن قدیمی یا فیلتر روغن جدید؟! (ویدئوی اختصاصی)

بسیاری از رانندگان تجربه درباره تعویض فیلتر روغن ماشین را داشته‌اند و می‌دانند که چگونه باید فیلتر را تعویض کنند. در واقع فیلتر، روغن را قبل از رسیدن به یاتاقان‌ها و سایر قسمت‌های ماشین که…