Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

قطاردرون شهری

شانگهای چین به زودی میزبان قطار درون شهری خودران می‌شود!

شاید مدت‌زمان زیادی لازم نباشد تا بتوانیم خودروهای خودران را به‌عنوان یک اصل پایدار و عادی در شهرهای پیشرفته و مختلف دنیا، قبول کنیم؛ اما شاید برایتان جالب باشد بدانید که وسایل حمل‌ونقل…