Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

قطار کروز

قطار لوکس کروز که قرار بود در سال 2017 توسط طراح فراری در ژاپن عرضه شود!

قطار کروز که توسط طراح فراری، کن اکویاما، با مشارکت راه آهن JR شرقی طراحی شده و طرح‌های آن مبتنی بر "ناناتسوباشی" 7 ستاره ژاپن است، قرار بود در بهار سال 2017 در ژاپن عرضه شود. این قطار که…