Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

قطعه سازی خودروسازان

موتور محرک افزایش قیمت خودرو روشن شد؟

افزایش قیمت نهاده‌های مختلف تولید خودرو در کشور باعث شده تا عملا پروسه تولید خودرو در کشور به یک کلاف سردرگم تبدیل شده و خودروسازان مدعی هستند که هزینه تولید محصولاتشان چیزی در حدود 80 درصد…