Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

قطعه سازی در ایران

خبرهای خوب همکاری‌های رنو فرانسه برای پیشرفت قطعه سازان کشور!

به گزارش چرخان، یکی از ایرادات منتقدین قراردادهای همکاری جدید بین صنعت خودروسازی کشور و شرکت‌های معتبر خودروسازی دنیا این بود که این شرکت‌ها بدون توجه به زنجیره تامین خودرو در کشور، صرفا به…

آیا ایران می‌تواند‌ مرکز قطعه‌سازی در خاورمیانه شود؟

در چند وقت گذشته، اخبار فراوانی پیرامون انعقاد قراردادهای مختلف در حوزه خودرو و موارد اطراف آن به گوش می‌رسد. حال با توجه به شرایط کنونی بازار خودرویی کشور در زمینه تولیدات داخلی و…