Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

قطعه سازی رنو در ایران

خبرهای خوب همکاری‌های رنو فرانسه برای پیشرفت قطعه سازان کشور!

به گزارش چرخان، یکی از ایرادات منتقدین قراردادهای همکاری جدید بین صنعت خودروسازی کشور و شرکت‌های معتبر خودروسازی دنیا این بود که این شرکت‌ها بدون توجه به زنجیره تامین خودرو در کشور، صرفا به…