Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

قوانین فدرال

کنگره ایالات متحده قوانین مرتبط با استراحت بیشتر رانندگان کامیون را مسدود می‌کند!

به گزارش سیاتل تایمز، در هفته جاری کنگره ایالت متحده طرح موقت لایحه‌ بودجه را ارائه داد که در کنار آن ماده‌ای نیز ارائه شده بود که برخی از قوانین صادر شده از سوی دولت اوباما به ویژه استراحت…