Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

قیمت بنزین

2 برابر شدن قیمت گازوئیل تکذیب شد

افزایش قیمت بنزین باعث شد تا بسیاری از مردم نسبت به افزایش قیمت سایر سوخت‌های مورد استفاده خودروهای موجود کشور نگرانی داشته باشند ولی یکی از شایعاتی که در حال حاضر وجود دارد، مساله 2 برابر…

شرایط ویژه برای گازسوز کردن خودرو؛ قیمت بنزین 6 هزار تومان می‌شود؟

زمزمه گرانی بنزین جدی‌تر شده و سناریوهای مختلفی برای این موضوع مطرح شده است که از جمله آن می‌توان به دو نرخی شدن قیمت بنزین و همچنین محاسبه قیمت بنزین با فوب خلیج فارس اشاره کرد ولی این…