Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

قیمت بوگاتی ویرون

حراج اولین بوگاتی ویرون ساخته شده با قیمت 7 میلیارد و هفت‌صد میلیون تومان!

بوگاتی به تازگی آخرین ویرون تولید شده خود را در یکی از حراجی‌های بزرگ به فروش رساند! اما اگر ناراحتید و دوست داشتید یکی از آن‌ها را داشته باشید، نگران نباشید، یک ویرون دیگر باقی مانده است.…