Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

قیمت تما شده پراید

از قیمت تمام شده پراید تا دخالت احتمالی خودروسازان در بازار خودرو!

یکی از ابهامات بسیار بزرگ در مورد قیمت گذاری پراید و سایر محصولات داخلی این است که چه مقدار از این خودروهای داخلی سازی شده و عملا قیمت تمام شده خودروهای مذکور برای سایپا و ایران‌خودرو چقدر…