Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

قیمت تویوتا هایلوکس

به‌روزترین قیمت محصولات تویوتا در بازار تهران و نمایندگی (نیمه اول تیر 97)

بازار خودروهای خارجی این روزها شاهد افزایش قیمت‌هایی است که در اغلب موارد (به جز استثنائات) بدون انجام معامله خاصی صورت می‌پذیرد و صرفا تابلو قیمت‌ها تغییر پیدا می‌کند ولی با توجه به ثبات…