Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

قیمت جدید بنزین

شرایط ویژه برای گازسوز کردن خودرو؛ قیمت بنزین 6 هزار تومان می‌شود؟

زمزمه گرانی بنزین جدی‌تر شده و سناریوهای مختلفی برای این موضوع مطرح شده است که از جمله آن می‌توان به دو نرخی شدن قیمت بنزین و همچنین محاسبه قیمت بنزین با فوب خلیج فارس اشاره کرد ولی این…