Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

قیمت جدید 405

جدیدترین قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان ایران‌خودرو اعلام شد

بازار خودرو کشور چندماهی است که دچار تلاطم شده و نوسان‌های بسیار زیاد در یکی دو ماه اخیر باعث شده تا نهادهای مختلف دولتی نیز وارد موضوع شده و مجلسی‌ها نیز به این موضوع اعتراض داشته باشند.…