Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

قیمت خودروهای خارجی پس از تصمیم ترامپ

افزایش شدید قیمت خودرو به بهانه لغو برجام در تابستان 97 رخ خواهد داد؟

اگر در یکی دو روز اخیر به نمایندگی خودروهای داخلی و خارجی سری زده باشید قطعا متوجه یک موضوع بسیار بزرگ شده‌اید که تقریبا هیچ کدام فروش فوری و یا فروش با قیمت قطعی ندارند و صرفا فروش مشارکتی…