Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

قیمت روز پراید وانت

قیمت روز پراید در دیوار واقعی است؟

قیمت روز پراید در دیوار این روزها از حدود 30 تا 40 میلیون تومان در نوسان است و حتی در هفته‌های قبل قیمت‌ها به قدری نجومی شده بود که مشاهده قیمت پراید 50 میلیون تومانی نیز عجیب نبود و به گفته…