Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

قیمت سیتروئن C4

بررسی سیتروئن C4، دومین محصول پسابرجامی سایپا در بازار خودرویی ایران!

همان‌گونه که می‌دانید، توافق هسته‌ای موسوم به برجام حدود 2 سال است که انجام شده و پیرامون همین توافق بین المللی، پنجره‌ای جدید از تجارت جهانی مابین خودروسازان ایرانی با کمپانی‌های بزرگ و…