Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

قیمت نیسان آبی

نگاهی به 5 وانت زیر 40 میلیون تومان در بازار داخلی!

امروزه در سرتاسر جهان وانت بعنوان یکی از اصلی‌ترین خودروها در زمینه حمل نقل اشیاء در مسیرهای شهری و برون شهری مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این‌ گروه از اتومبیل‌ها شامل چندین بخش مختلف هستند…