Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

قیمت هانتنگ

آغاز تولید شاسی بلند هان تنگ ایکس 7 در کارخانه عظیم خودرو

روز گذشته با هماهنگی به عمل آمده از سوی مجموعه تولیدی عظیم خودرو؛ گروهی از خبرنگاران حرفه‌ای حوزه خودرو در قالب یک تیم وارد این مجموعه تولیدی شده و ضمن بازدید از خط تولید محصولات این کارخانه…