Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

قیمت واقعی پراید

در ماجرای 5 میلیونی بودن پراید حق با کیست: سایپا یا کارشناسان؟

چند وقتی است که مصاحبه ای در خبرگزاری ایسنا سر و صدای زیادی به پا کرده و به تبع این مصاحبه شاهد انتشار تحلیل‌هایی هستیم که به نظر می‌رسد بدون در نظر داشتن مقتضیات مربوط به مصاحبه مذکور نوشته…