Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

قیمت گازوئیل

2 برابر شدن قیمت گازوئیل تکذیب شد

افزایش قیمت بنزین باعث شد تا بسیاری از مردم نسبت به افزایش قیمت سایر سوخت‌های مورد استفاده خودروهای موجود کشور نگرانی داشته باشند ولی یکی از شایعاتی که در حال حاضر وجود دارد، مساله 2 برابر…

افزایش قیمت بنزین و گازوئیل برای مبارزه با معضل بیکاری و تنگنای مالی دولت!

این روزها زمزمه افزایش قیمت بنزین به ۱۵۰۰ تومان و گازوئیل به ۴۰۰ تومان از میان مردم عادی و خبرگزاریها به گوش می‌رسد. خوب بهتر است نگاهی به قیمت بنزین در دهه گذشته بیندازیم تا بهتر بتوانیم با…