Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

قیمت گذاری خودروهای داخلی

با چه شرایطی می‌توان به آزادسازی قیمت پراید و سایر خودروهای داخلی عمل کرد؟

بسیاری از اهالی بازار معتقدند که بایستی هر چه سریع‌تر به پروسه و ماراتن قیمت گذاری‌های دستوری در حوزه خودرو پایان داد و آزادسازی قیمت پراید و سایر خودروهای داخلی را اعلام کرد چرا که عملا و…