Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

قیمت H2

آیا می‌‌دانید چینی‌ها چه شاسی بلندهایی را بیشتر می‌خرند؟

اینکه خودروهای چینی روز به روز بیشتر در خیابان‌های کشورمان دیده می‌شود، هم خوب است و هم بد! خوب از این جهت که حداقل دیگر پس از دیدن سال‌ها محصولات زشت و عجیب ایران خودرو و سایپا، چشممان…