Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

قیمت H30 کراس

آغاز صدور دعوت نامه‌های H30 Cross و افزودن نام این محصول در لیست قیمت ایران خودرو!

بالاخره پس از حدود یک ماه و نیم تاخیر، ایران خودرو نسبت به صدور دعوت نامه تکمیل وجه خریداران تازه‌ترین محصول چینی خود اقدام نمود. با توجه به اینکه محصول فوق به اکثر نمایندگی‌های سطح کشور…