Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

قیمت jmc

اقدام عجیب ریگان خودرو در فروش و تحویل مخفیانه JMC S350

حتما می‌دانید که نام ریگان خودرو هم میان اسامی شرکت‌های بدعهدی است که تاکنون نتوانسته‌اند تعهدات رسمی خود را انجام دهند. این شرکت از سال 97 و با سررسید موعد تحویل خودرو کوپا که اکثر آنان در…