Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

لایحه

بیانیه شدید انجمن وارد کنندگان خودرو از دولت پس از تصویب بخش‌نامه جدید واردات!

هیئت دولت در چند روز اخیر سرانجام موافقت نهایی خود را با بخش نامه جدید واردات خودرو اعلام کرد و این طرح از تاریخ 10 دی ماه سال جاری اجرایی شده است. اما این طرح همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد،…