Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

لندروور دیفندر

اینیوس گرنادیر، شاسی‌بلند تازه واردی که می‌خواهد جای لندروور را بگیرد

لندروور دیفندر یکی از آفرودرهای افسانه‌ای و مشهور دنیا است که پیشینه آن به سال 1948 بازمی‌گردد. این خودرو جان‌سخت، ساده و بسیار توانمند بود که خشن‌ترین مناطق کره زمین را مغلوب می‌کرد و هر جا…