Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

لندکروزر چینی

کپی چینی لندکروزر هم آمد

چینی‌ها بعنوان کپی‌کاران بزرگ دنیا، علاقه زیادی به شبیه‌سازی خودروهای برندهای معروف دارند و این کپی‌کاری باعث شده تا حد زیادی در زمینه تولید خودرو رشد داشته باشند. استفاده از موتورهای…