Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

لنرکروزر

از انتظار تا واقعیت!

اخیرا قائم‌مقام وزیر بهداشت در امور دانشگاه‌ها، با بیان اینکه ۱۶ درصد تلفات جاده‌ای در سال ۱۳۹۳ مربوط به کودکان است، تصریح کرد، نباید به خودروهای ناایمن مانند پراید مجوز ورود به جاده را داد.…