مخالفت سازمان بازرسی

مخالفت سازمان بازرسی کشور با افزایش قیمت خودرو
خبر

مخالفت سازمان بازرسی کشور با افزایش قیمت خودرو

رئیس سازمان بازرسی در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن مخالف با مصوبه وزارت صمت درباره نزدیک کردن…
دکمه بازگشت به بالا