Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

مقایسه تیوولی با سراتو

مقایسه کیا سراتو آپشنال با سانگ یانگ تیوولی

قبل از شروع بررسی باید بگوییم که رقابت امروز ما از هیچ‌کدام از استانداردهای جهانی برای بررسی این دو خودرو پیروی نمی‌کند. درواقع مقایسه یک ماشین قدیمی که چندین نسل از آن گذشته است با رقیبی که…