مناطق کرونایی

تکلیف خودروهای بدون معاینه فنی در مناطق قرمز کرونایی مشخص شد
خبر

تکلیف خودروهای بدون معاینه فنی در مناطق قرمز کرونایی مشخص شد

مدیر اجرایی معاینه فنی خودروهای سبک کشور یعنی آقای سعید قیصر گفت: خودروهای بدون معاینه فنی در مناطق قرمز و…
دکمه بازگشت به بالا