Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

نمایشگاه بین المللی خودرو در تهران

رونمایی از محصولات ماهیندرا در دومین نمایشگاه خودروی تهران!

همواره اولین روز نمایشگاه‌های خودرو در سرتاسر جهان، مربوط به خبرنگاران و کارشناسان است. یکی از شرکت‌هایی که در این روز در دومین دوره نمایشگاه خودروی تهران به معرفی محصول خود پرداخت، عظیم…