Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

ورشکستگی

خودروسازی در آستانه ورشکستگی: پارکینگ‌ها انباشته از ماشین

ظاهرا قضیه کمپین «نخریدن خودروی صفر داخلی» و رکود در بازار، خیلی نسبت به قبل جدی‌تر شده و حال کسانی‌که تا دیروز هرگونه رکود و شکست را انکار می‌کردند، این بار لب به اعتراف گشوده و حتی از…