Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

پارسیان موتور مانلی

میزان داخلی سازی فیات دوکاتو مونتاژی پارسیان موتور مانلی اعلام شد!

فیات دوکاتو را می‌توان جزو باکیفیت‌ترین ون‌های سایز بزرگ بازار کشورمان محسوب کرد. خودرویی که باتوجه به برند اروپایی‌اش، همچنان مشخص نیست که در شرایط تحریمی، چگونه سر از خطوط مونتاژی شرکت…