Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

پارس پلاس

نسخه تولید آزمایشی پارس پلاس با تغییرات جدید، دیده شد؛ (تصاویر)

همان‌طور که می‌دانید، تولید خودروهای داخلی منوط به دریافت استانداردهای 85 گانه ای بوده که خودروسازان بایستی این استانداردها را برای محصولات خود کسب کنند. در همین راستا و به همین بهانه، گروه…