Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

پارک خودرو

بحران پارکینگ مناسب برای خودروهای شاسی‌بلند در بریتانیا!

سرعت رشد و توسعه خودروها، بسیار بیشتر از سرعت رشد و توسعه شهرهای بزرگ است. این سرعت باعث شده که بسیاری از شهرهای بزرگ؛ پروژه‌های عمرانی خود را براساس نیازهای شهر به امکاناتی مانند حمل‌ونقل و…

8 حادثه واقعی که برای خودروهای پارک شده اتفاق افتاده است!

خودروی شخصی برای خیلی از افراد در حکم یک دارایی بسیار با ارزش محسوب می‌شود به طوریکه یک نوع دلبستگی خاصی به آن پیدا می‌کنند. این افراد همانند والدینی که دوست دارند هنگام ترک خانه و تا زمان…