Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

پارک دوبل زدن

چگونه یک پارک دوبل صحیح داشته باشیم؟ (فیلم اختصاصی)

شاید پارک کردن خودرو به روش پارک دوبل یکی از عذاب آورترین نوع پارک خودرو باشد، به ویژه برای بانوان! احتمالا در دوران آموزش رانندگی و سپس امتحان آخر برای کسب گواهینامه به این روش برخورد کرده…