Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

پاسار

موتورسیکلت باجاج پولسار RS400 تا سه ماه آینده رونمایی می‌شود

شاید با موتورهای پولسار تاکنون آشنا شده باشید و یا حتی از یکی از آن‌ها استفاده کرده و سوارش شده‌اید. موتورسیکلت‌هایی که هم ازنظر قدرت و حجم موتور و هم ظاهر، توانسته‌اند در سراسر دنیا،…