Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

پاندا

پاندا، محصول جدیدی از جیلی

وجود تعداد زیادی از کارخانجات خودرو‌سازی در جهان، باعث شده که هر از چند‌گاهی شاهد تولید محصولاتی با ظاهر و مشخصات عجیب باشیم. عرضه چنین محصولاتی برای این تولید‌کنندگان، ریسک‌هایی چون احتمال…