Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

پایان موتور های احتراق داخلی

آیا پایان دوران موتورهای احتراق داخلی مرسدس بنز فرا رسیده است؟

بعضی از شرکت ها بایستی یک واقعیت که اکنون مثل روز برای همه روشن‌شده است را به رسمیت شناخته و آن را قبول کنند: اینکه برقی سازی بیش از پیش خودروها از راه رسیده و خودروسازان از مدت ها پیش به…