Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

پتنت خودرویی

عجیب ترین پتنت های خودرویی که هیچ گاه به مرحله تولید نرسیدند!

امروزه به دلیل وجود شرکت‌های بسیار متفاوت و گوناگون خودروسازی در سراسر دنیا، ثبت اختراع‌های جالب و جدیدی، با سرعت زیاد، در کشورهای بزرگ و پیشرو دنیا در حال انجام گرفتن هستند که می‌توانند…