Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

پرداخت عوارض

هر آنچیزی که باید از پرداخت الکترونیکی عوارض در سال 98 باید بدانید

پرداخت الکترونیکی عوارض خبری است که در روزهای گذشته به مردم ایران اعلام شد و مردم نیز واکنش‌های مختلفی نسبت به این موضوع داشتند ولی جزئیات زیادی از آن به مردم اعلام نشد که منجر به حواشی…