Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

پروتون پرسونا

پروتون به ایران باز می‌گردد!

شاید زمانی که کمپانی پروتون توسط ماهاتیر محمد بنیانگذاری می‌شد؛ هیچکس فکر نمی‌کرد که تجارت و تولید محصول در کارخانه‌جات پروتون قوت بگیرد و هم‌اکنون این کمپانی تبدیل به یکی از کمپانی‌های موفق…