Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

پروژه خودروی هوشمند

همکاری تویوتا و مایکروسافت در زمینه توسعه سرویس اتصال خودروها

کمپانی تویوتا به منظور تسریع و توسعه تحقیقات خود در زمینه اتومبیل‌های متصل و نیز مدیریت داده‌ها همکاری مشترکی را با مایکروسافت آغاز نموده است.این برنامه همکاری موسوم به تویوتای متصل، در مقر…