Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

پلتفرم یکسان در موتورها

وقتی پلتفرم در موتورسیکلت ها جابجا می شود!

استفاده از یک پلتفرم یکسان، بازی جذاب و کم‌هزینه‌ای است که امروزه هم در صنعت خودروسازی و هم بین شرکت‌های موتورسیکلت‌ساز، به‌خوبی اجرا می‌شود. درواقع می‌توان این‌گونه گفت که هر چه یک شرکت…