Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

پل ملاصدرا

دوربین‌های ثبت تخلف مربوط به طرح زوج و فرد در محدوده پل همت خاموش شد!

بی‌شک، دوربین‌های ثبت تخلفات رانندگی یکی از بارزترین ابزار پلیس راهور برای کنترل عبور مرور و ثبت تخلفات رانندگان در جاده‌های شهری و خارج شهری مسحوب می‌شوند. پیرامون همین موضوع، امروز خبری…