Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

پمپ بنزین

آیا استفاده از تلفن همراه در پمپ بنزین باعث انفجار می‌شود؟

نوشتن این مقاله را با این فرضیه شروع می‌کنیم که شما علاقه‌ای به منفجر کردن پمپ بنزین و آتش زدن صدها لیتر بنزین ندارید. برای جلوگیری از انفجار پمپ بنزین باید اقدامی انجام دهید و آیا آن عدم…

چگونه پمپ سوخت خودرو را تعویض کنیم؟ (دوبله اختصاصی)

سوختن یا خراب شدن پمپ سوخت خودرو یکی از اتفاقات عادی در هر خودرویی محسوب می‌شود! البته این قطعه گاهی هم پس از استفاده زیاد و یا کارکرد بالای خودرو مستعمل شده و از کار می‌افتد که باید تعویض…