Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

پونتیاک فایرفلای

بهینه ترین خودروها از نظر مصرف سوخت که تابحال ساخته شده اند!

تا قبل از سال 1973 و زمانی که بحران نفت در دنیا به وجود بیاید، خودروهای پرمصرف و به‌خصوص، خودروهای عضلانی با موتورهای حجیم در کشوری مانند ایالات‌متحده، حکم پادشاه را داشتند. حتی کشورهای…