Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

پژو پارس 1.8

با بودجه‌ای برابر با 40 میلیون تومان پژو پارس صفر بخریم یا سیتروئن زانتیا کارکرده؟

 حال در این بررسی قصد داریم به این سوال مهم پاسخ دهیم که آیا با بودجه‌ای برابر با 40 میلیون تومان، خرید خودرویی همچون پژو پارس صفرکیلومتر بهتر است یا با همین میزان بودجه، خرید یک سیتروئن…